Cognitieve Gedragstherapie (CGt)

In de cognitieve gedragstherapie gaat men er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door je gedachten (cognities) en je gedrag. Door het onderzoeken en veranderen van je gedrag en je gedachten, nemen de psychische klachten af. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie.

Gedragstherapie

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van hoe je je gedraagt. Hoe je handelt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe je je voelt. Als iemand geneigd is om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, dan zal spanning vaak in eerste instantie weliswaar afnemen, maar op de lange termijn juist eerder verergeren dan verminderen. In een gedragstherapeutische behandeling brengen we eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin dat voorkomt in kaart. Vervolgens help ik je om beter passende gedragspatronen aan te leren voor die omstandigheden. Zowel het inventariseren van het gedrag waarvan je last hebt als het bedenken en voorbereiden van oefeningen met nieuw, beter passend gedrag gebeurt samen. 

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat in op iemands gedachten en de emoties die door die gedachten beïnvloed worden. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt en blijft gemakkelijker angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoeken we samen of die wijze van denken wel helemaal klopt met de werkelijkheid. Wanneer blijkt dat iemand geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen wordt uitgezocht welke manier van denken passender is. Bij het uitwerken van meer realistische, vaak positievere gedachten maak ik gebruik van specifieke technieken en (huiswerk)-oefeningen.

CGt: een effectieve therapie

Bij cognitieve gedragstherapie werkten we nauw samen om tot verbetering van je klachten te komen. Ik sluit zo direct en zo concreet mogelijk aan bij de problemen. Het is een actieve manier van behandelen; van jou wordt een actieve bijdrage verwacht. Buiten de gesprekken om, krijg je huiswerkopdrachten mee om zo zelf aan je problemen te kunnen werken.

Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is veel onderzoek gedaan. Heel vaak blijkt deze methode een zeer effectieve psychotherapie te zijn. Kijk voor meer informatie ook op de website van VGCt.

Voor welke problemen?

Cognitieve gedragstherapie geldt volgens officiële richtlijnen als de psychologische behandeling van eerste keus voor:

  • Angststoornissen
  • Milde depressies
  • Eetstoornissen (boulimia nervosa)
  • Impulsproblemen
  • Psychosomatische problemen zoals vermoeidheid, (hoofd)pijn, paniek en burn-out