De psychologische gesprekken met een Gz-psycholoog vallen binnen de basisverzekering. Dat betekent dat er vergoeding voor is. Wel wordt je eigen risico aangesproken (€ 385 in 2024). De behandeling komt alleen voor vergoeding in aanmerking als je vooraf verwezen wordt door de huisarts, middels een verwijsbrief die aan de eisen voldoet.

Door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa; www.nza.nl) zijn maximum tarieven vastgesteld die ik mag hanteren. Die tarieven zijn:

DiagnostiekNZa-tarief 2024 BehandelingNZa-tarief 2024
30 min€ 114,20 30 min€ 95,67
45 min€ 159,70 45 min€ 135,89
60 min€ 183,44 60 min€ 161,46
75 min€ 198,72 75 min€ 198,72
(Bron: NZa beschikking okt 2023, Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog, Wet Big artikel 3)

Deze prijzen zijn de maximale tarieven die ik mag declareren bij de zorgverzekeraar. Als de praktijk waarvoor ik werk een contract heeft gesloten met je zorgverzekeraar, dan geldt een percentage van deze tarieven.

Psychologische behandeling zonder verwijzing
Als je geen verwijzing hebt van de huisarts, bedragen de kosten van psychologische behandeling € 125,00 per gesprek van 45 minuten. Dit wordt niet vergoed door de basisverzekering, je ontvangt dan van mij een maandelijkse factuur.