De praktijk richt zich op behandeling van (jong-)volwassenen, vanaf 18 jaar. De meest voorkomende klachten in de praktijk zijn somberheid, angst, psychosomatische problematiek en trauma. Klik voor meer informatie hierover op de links hieronder. Voor de meeste problemen is cognitieve gedragstherapie (CGt) de eerst aangewezen behandeling volgens de Nza-richtlijnen. Bij traumagerelateerde problematiek maak ik vaak gebruik van EMDR.

Voorbeelden van klachten die behandeld worden:

  • Depressieve klachten: somberheid, geen plezier in het leven hebben, tot niets komen
  • Angstklachten: paniekaanvallen, buitensporig piekeren, angst voor ernstige ziektes
  • Trauma: schokkende ervaringen waardoor je nog steeds klachten hebt (PTSS)
  • Overspannenheid/burn-out, lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring is gevonden (psychosomatisch)
  • Problemen in het contact met anderen (lichte persoonlijkheidsproblematiek, sociale angst, autisme)

Maar ook: relatieproblemen, minderwaardigheid, moeite om met boosheid om te gaan, problemen met grenzen stellen, onverwerkte rouw.

Staat je probleem er niet tussen? Neem dan even contact op met de praktijk om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer wordt er niet behandeld?
• Als er naast psychotherapie ook acute crisisinterventie nodig is.
• Als er een intensievere behandeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld behandeling in de gespecialiseerde GGZ, deeltijd- of dagbehandeling.
• Als psychotherapie niet toereikend is.

In deze gevallen kun je het beste met de huisarts bespreken welke vorm van hulp het meest passend is.

Sommige stoornissen worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. De meest voorkomende zijn burn-out, lichte depressieve stoornis, specifieke fobie en relatieproblemen. Wil je weten of jouw klacht vergoed wordt en wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met de praktijk.