Intake en behandelplan

Het behandeltraject begint met een intakegesprek. Dit gesprek neemt één à twee sessies (van 50-60 minuten) in beslag. Hierna wordt samen met jou een behandelplan opgesteld. Als er toch een verwijzing naar een andere vorm van hulp nodig blijkt te zijn, bespreken we dit en waar je het beste terecht kunt. Er zijn samenwerkingen met huisartsen en instellingen in de omgeving. Voor de specialistische GGZ is er een samenwerking met naastgelegen praktijk (Praktijk voor Psychologie Prins). We werken ook samen met de wijkteams, gemeente en (bedrijfs-)artsen. Als dit wenselijk is in de behandeling, kan een partner of betekenisvolle ander bij de behandeling betrokken worden.

Behandeling

Ik maak gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke psychotherapie (IPT), EMDR, schematherapie en Mindfulness. Door de overheid zijn richtlijnen opgesteld voor welke behandeling bij welke stoornis aangewezen is. Ik werk volgens die richtlijnen. In de meeste gevallen is CGT de eerste keuze. Bij traumagerelateerde problematiek maak ik veel gebruik van EMDR.

In de behandeling is er waar mogelijk sprake van ‘Blended Care’ ofwel E-health. Dat is een vorm van behandeling waarbij gesprekken worden afgewisseld met online behandeling. We gebruiken daarvoor het programma Karify, maar kunnen aanvullend gebruik maken van ZIVVER of videobellen. De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Terugvalpreventie en wanneer nodig nazorg vormen een onderdeel van de behandeling.

Samenwerking met anderen

Wanneer je daar toestemming voor geeft, wordt je huisarts op de hoogte gesteld van het starten van de behandeling en ontvangt de huisarts aan het eind een brief met het beloop van de behandeling. Indien nodig is er –na je toestemming- tussentijds overleg met de huisarts of een andere betrokken hulpverlener.

Feedback

Aan het einde van de behandeling wordt er onder andere een vragenlijst afgenomen die de klanttevredenheid meet (CQ-index). Je kunt daar aangeven hoe je de behandeling ervaren hebt op de gebieden bejegening, samen beslissen en uitvoeren van de behandeling. In 2020 werd de praktijk gemiddeld beoordeeld met een 9,0. Clienten voelden zich respectvol bejegend, vonden dat ze mee konden beslissen over de behandeling en vonden deze goed uitgevoerd.

Waarneming bij afwezigheid

Tijdens mijn vakantie of langer durende afwezigheid wordt de praktijk waargenomen door een collega. Cliënten die bij de praktijk in behandeling zijn ontvangen daarover bericht.