Intake, vragenlijsten en behandelplan

Het behandeltraject begint met een intakegesprek en een beginmeting van je klachten met een digitale vragenlijst (BSI en/of OQ-45). Het intakegesprek neemt één à twee sessies (van 45-60 minuten) in beslag. 

Hierna wordt in overleg met jou een behandelplan opgesteld en de zorgvraagtypering gedaan: met behulp van een vragenlijst (HoNOS+) bepalen we hoeveel gesprekken er ongeveer nodig zijn voor de behandeling. In mijn praktijk behandel ik zorgvraagtypen 1 t/m 4. Voor andere zorgvraagtypen is een verwijzing naar een andere vorm van hulp noodzakelijk. Als dit zo blijkt te zijn, bespreken we dit en waar je het beste terecht kunt. 

Er zijn samenwerkingen met huisartsen en instellingen in de omgeving. Ik werk ook samen met de wijkteams, gemeente en (bedrijfs-)artsen. Als dit wenselijk is in de behandeling, kan een partner of betekenisvolle ander bij de behandeling betrokken worden. 

In het behandelplan spreken we af welke behandeling er toegepast wordt en aan welke doelen je gaat werken. Tijdens de behandeling zullen we de HoNOS+ regelmatig opnieuw afnemen om te zien of de behandeling bijgesteld moet worden of wellicht beëindigd kan worden. Dit stemmen we uiteraard samen af. 

Behandeling

Ik maak gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke psychotherapie (IPT), EMDR, schematherapie en Mindfulness. Door de overheid zijn richtlijnen opgesteld voor welke behandeling bij welke stoornis aangewezen is. Ik werk volgens die richtlijnen. In de meeste gevallen is CGT de eerste keuze. Bij traumagerelateerde problematiek maak ik veel gebruik van EMDR.

In de behandeling is er waar mogelijk sprake van ‘Blended Care’ ofwel E-health. Dat is een vorm van behandeling waarbij gesprekken worden afgewisseld met online behandeling. Ik gebruik daarvoor het programma Therapieland, maar kan aanvullend gebruik maken van ZIVVER of videobellen. De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Terugvalpreventie en wanneer nodig nazorg vormen een onderdeel van de behandeling.

Samenwerking met anderen

Wanneer je daar toestemming voor geeft, wordt je huisarts op de hoogte gesteld van het starten van de behandeling en ontvangt de huisarts aan het eind een brief met het beloop van de behandeling. Indien nodig is er –na je toestemming- tussentijds overleg met de huisarts of een andere betrokken hulpverlener.

Feedback

Aan het einde van de behandeling wordt er onder andere een vragenlijst afgenomen die de klanttevredenheid meet (CQ-index). Je kunt daar aangeven hoe je de behandeling ervaren hebt op de gebieden bejegening, samen beslissen en uitvoeren van de behandeling. In 2023 werd de praktijk gemiddeld beoordeeld met een 9,0. Clienten voelden zich respectvol bejegend, vonden dat ze mee konden beslissen over de behandeling en vonden deze goed uitgevoerd.

Waarneming bij afwezigheid

Tijdens mijn vakantie of langer durende afwezigheid wordt de praktijk waargenomen door een collega. Cliënten die bij de praktijk in behandeling zijn, ontvangen daarover bericht.