Vergoeding door de zorgverzekeraar
Voor 2021 zijn er met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Om je behandeling vergoed te krijgen, heb je altijd een verwijsbrief van de huisarts/specialist nodig. Psychologische behandeling spreekt altijd je eigen risico aan (385 euro in 2021).

Tarieven die bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht, zijn als volgt:

Product Indicatie van de duur Maximum tarief NZA 2021
Basis GGZ Kort 294 minuten (2-4 gesprekken) € 522,13
Basis GGZ Middel 495 minuten (5-7 gesprekken) € 885,01
Basis GGZ Intensief 750 minuten (8-11 gesprekken) € 1434,96
Basis GGZ Chronisch 750 minuten (8-11 gesprekken) € 1380,49
Onvolledig behandeltraject* 120 minuten € 228,04

*Het onvolledige behandeltraject wordt in rekening gebracht als er toch geen sprake blijkt van een DSM-stoornis, als er binnen 120 minuten duidelijk wordt dat behandeling beter plaats kan vinden in de gespecialiseerde GGZ of als je binnen 120 minuten besluit om de behandeling te beëindigen.

Behandeling buiten de zorgverzekeraar om
Behandelingen en onderzoeken kunnen ook plaatsvinden buiten de zorgverzekeraar om (particulier/OVP). Dit is van toepassing als je behandeling wilt voor een diagnose die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar (zoals partner-relatieproblematiek, lichte depressie, een specifieke fobie of een aanpassingsstoornis). Ook een los intelligentie-onderzoek valt hieronder.

Tarieven
Individueel consult: 110 euro (45 minuten contacttijd)
Consult relatietherapie: 110 euro ( 45 minuten contacttijd)
Intelligentie-onderzoek: 550 euro
Psychologisch onderzoek: 150 euro (per 60 minuten contacttijd inclusief rapportage)

Bij particuliere zorg ontvang je eenmaal per maand een factuur, met het verzoek om deze binnen 14 dagen te betalen.

Afzeggen
Mocht je een gemaakte afspraak niet kunnen nakomen, dan word je verzocht om minimaal 24 uur van tevoren af te bellen of af te mailen. Ook in het weekend en in de avond kun je afbellen door een boodschap in te spreken op de voicemail of een email te sturen.

Let op: afspraken die niet op tijd zijn afgemeld worden bij jou gefactureerd (75 euro) en niet bij de zorgverzekeraar.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Deze prijslijst voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit, NR/CU-350.