Ook in 2023 declareren we in de GGZ volgens het Zorgprestatiemodel (ZPM). Voor alle ins en outs, klik hier.

De praktijk heeft in 2023 contracten met alle zorgverzekeraars, waardoor de gesprekken rechtstreeks, aan het einde van iedere maand bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Om de behandeling vergoed te krijgen, heb je een verwijsbief van je huisarts of specialist nodig. Wel spreekt psychologische behandeling altijd je eigen risico aan (385 euro in 2023).

De duur van een consult bepaalt het tarief. Ik ga uit van de tijd die in de agenda was gepland voor de afspraak, ook als het consult iets langer of iets korter duurde. Als we echter meer dan 15 minuten afwijken, stel ik het tarief bij.

Ik breng, conform de afspraken die ik heb gemaakt met je zorgverzekeraar, een percentage van onderstaande tarieven in rekening. Dit percentage verschilt per verzekeraar.

 Directe tijdTarief (NZa)Directe tijdTarief (NZa)
Diagnostiek5 min€ 37,78Behandeling5 min€ 29,68
15 min€ 65,1915 min€ 52,99
30 min€ 108,0430 min€ 90,36
45 min€ 151,0745 min€ 128,40
60 min€ 173,4060 min€ 152,50
75 min€ 211,3475 min€ 187,76
90 min€ 259,0190 min€ 229,30
120 min€ 373,08120 min€ 337,14
Intercollegiaal overlegTarief (Nza)
kort (> 5 min.)€ 23,58
lang (> 15 min.)€ 71,88
Dit zijn de maximumtarieven zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De administratietijd is hierin al verrekend.

Afzeggen
Mocht je een gemaakte afspraak niet kunnen nakomen, dan word je verzocht om minimaal 24 uur van tevoren af te bellen of af te mailen. Ook in het weekend en in de avond kun je afbellen door een boodschap in te spreken op de voicemail of een email te sturen.

Let op: afspraken die niet op tijd zijn afgemeld worden bij jou gefactureerd (75 euro) en niet bij de zorgverzekeraar.

Behandeling buiten de zorgverzekeraar om
Behandelingen en onderzoeken kunnen ook plaatsvinden buiten de zorgverzekeraar om (particulier/OVP). Dit is van toepassing als je behandeling wilt voor een diagnose die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar (zoals partner-relatieproblematiek, lichte depressie, een specifieke fobie of een aanpassingsstoornis). Ook een los intelligentie-onderzoek valt hieronder.

Tarieven
Individueel consult: 124,16 euro (45 minuten contacttijd)
Consult relatietherapie: 124,16 euro (45 minuten contacttijd)
Intelligentie-onderzoek: 650 euro
Psychologisch onderzoek: 173,40 euro (per 60 minuten contacttijd inclusief rapportage)

Bij particuliere zorg ontvang je eenmaal per maand een factuur, met het verzoek om deze binnen 14 dagen te betalen.

Deze prijslijst voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit, NR/CU-350.